Válečkovka keříčkovitá v. síťovitá (Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides)